Intronisatie nieuwe voorzitter

Beste vrienden,

 Dit was 2020 en misschien/ waarschijnlijk is ook …2021 niet normaal.

 Normaal afscheid nemen van het oud bestuur gebeurt steeds en terecht op een meer hoogstaande manier dan via een uitdagende ZOOM vergadering met 39 personen.

En zeker wanneer we Gerald Verbeeck als voorzitter uitwuiven en Paul Leonard als onze schitterende bezieler van de functie clubmeester, ceremoniemeester, protocolchef etc.

U weet dat dit normaal gebeurt in een aangenaam culinair kader, waarbij de echtgenotes aanwezig zijn. We hopen dat dit spoedig terug zal kunnen, maar als we de virologen mogen geloven zal dit vermoedelijk nog enige tijd op zich laten wachten, zeker in onze leeftijdsgroep.

…Kiezen om samen te komen met een plexiplaat tussen ons is geen optie, laat staan mekaar eens goed vastpakken.

Het zal dus voorlopig via ZOOM gebeuren. …Nog een geluk dat we dat hebben.

We noteerden bij deze ZOOM vergadering 20 deelnemende personen.

Vooreerst wil ik Gerald bedanken voor het overzicht van de jaaractiviteiten van 2020. Dat dit verslag beknopt is…daar kan Gerald niks aan doen.

Ik dank ook onze penningmeester Marc Bogaerts voor het duidelijk overzicht van de financiën van onze club en de geplande contributie voor 2021.

Wat het programma voor volgend jaar betreft, heeft het nieuw bestuur hierover al verschillende ideeën, maar die invullingen ervan moeten jammer genoeg worden uitgesteld.

Wanneer we fysiek terug zullen samen komen, is nog de vraag. Probus België zal ons hierover wel briefen en zij zullen hun advies vermoedelijk op dit van de virologen baseren.

We zijn wel vrij om allerlei initiatieven te nemen, maar vermoedelijk zal dit hoogstens een wandeling in de natuur zijn. En gezien het feit dat we volop in de winterperiode zitten, zullen we daar ook nog geen initiatieven in nemen.

In mijn aanvaardingsbrief die via een eerder mailbericht van Philip Taillieu aan alle leden werd verstuurd, werden al enkel ideeën voor het programma van volgende jaar naar voor gebracht.

Zoals ik daarin schreef, zou ik, samen met het bestuur vooral niks anders doen dan op de “winkel” letten en hopen dat men dit ook zo zou aanvaarden.

Voor 2021 zal het al sowieso gemakkelijk zijn.

 • uitstap: naar Munster. Zal in grote lijnen een copy paste zijn dankzij Bob Van Hee en Luc Vandenplas. Hopelijk laat het virus dit toe op een “coronaproof “ wijze.
 • museumbezoek bij Bob Van Hee: hopelijk nog in orde.
 • fietstocht: OK, mede dankzij Luc Van Loon.
 • maaltijden met dames: kan nog geregeld worden, maar wat mij betreft mag het in ‘t Withof. De steeds vriendelijke Inge van het Withof verdient meer dan ooit onze steun.
 • sprekers: we mogen alvast ten gepaste tijde onze nieuwe leden hiervoor inschrijven: Maurits Demeyere, Wouter De Geest, Yves Teughels, Chris Van Opstal. Ook houden we de voordracht over infecties door Arnold Vlietinck, die door het Corona-verhaal diende uitgesteld, pro memorie.
 • ik zou graag echte senioren van onze afdeling nog eens hun ongetwijfeld boeiende leven willen laten vertellen. Ik had op de eerste plaats onze Nestor Paul Huybrechts in gedachten. …Jammer.
 • er zijn meerdere leden die reeds een boek, zelfs meerdere boeken, hebben geschreven. Zou het geen goed idee zijn hen aan het woord te laten om deze te belichten en te bespreken.
 • controle over de ziekenboeg: hiervoor mogen we beroep doen op Bob Van Hee en eventueel de andere doktoren. Belangrijke berichten hierover zullen voorlopig via mail moeten gebeuren.
 • Proboek: Paul Leonard. Hem kennende zal hij hier zeker nog een bijdrage in willen leveren. We weten dat hij dit reeds heeft toegezegd.
 • ProPret: misschien blijft deze zotte Whattsapp ook nog verder bestaan.
 • website: dankzij Wilfried Geens zijn we steeds goed op de hoogte van de documenten.
 • En dan zijn er al die interessante suggesties van activiteiten die toch constant uit de lucht vallen.

Kortom: reeds voldoende ideeën voor activiteiten.

En als Corona de bijeenkomsten onmogelijk blijft maken, bestaat nog steeds de mogelijkheid voor een “Coronaproof” wandeling, al dan niet met gids. ( bv. Vrieselhof in Ranst, Vrijbroekpark in Mechelen, enz)

Wat het bestuur ook zal doen, is contact hebben met Probus zelf, contacten met onze regioverantwoordelijke Roger Dommisse, naar de regionale en nationale bijeenkomst gaan, maar dat is daarom niet onaangenaam.

Ik wil graag het hele nieuwe bestuur voorstellen. Ik ben blij dat ze allen aanvaard hebben om er deel van uit te maken. In ieder geval hebben ze er zin in:

 • ikzelf als voorzitter.
 • Philip Taillieu als secretaris, en iedereen heeft al mogen ondervinden dat hij dit zeer voortreffelijk doet, steeds punctueel, betrouwbaar, aangenaam.
 • Marc Bogaerts als de penningmeester. Een uitstekende penningmeester, die, gelukkig voor de nieuwe voorzitter, deze functie nog wil verderzetten.
 • Johan Salembier als ondervoorzitter en ook vermoedelijk ook webmaster vanaf 2022.
 • Wilfried Geens als Webmaster, die zorgt voor de steeds schitterende invulling van de Website met agendapunten, met foto’s, met allerhande info die iedereen aanbelangt.

Ten gepaste tijd zal hij u verder berichten over onze activiteiten en eigen clubnieuwtjes. Ik weet dat hij daar zeer intens mee bezig.

Hij heeft er ondertussen ook voor gezorgd dat onze website, zoals hij verschijnt op Probus België “GDPR proof” is geworden.

Pro memorie moet u weten dat we bij Probus België gekend zijn als club24.

Onze weblink aldaar is: http://probus-antwerpen-oost.sandvox.net/

 • Andre Michielsens, die beloofd heeft te proberen de zeer moeilijke functie van Paul Leonard, nl wijs bestuurslid, protocolchef, clubmeester in te vullen.

Bovendien wordt hij ook archivaris van de classeurs.

Vooraleer ik onze oud Voorzitter Gerald Verbeeck en clubmeester, protocolchef Paul Leonard met de gepaste lauwerkrans kan huldigen, wil ik ook een speciale dank richten aan Luc Baert, die aanvaard heeft om voor een nieuw snuitenboekje te zorgen; die ook aanvaard heeft om verder mee te zorgen voor het digitaliseren en structureren van het archief.

Ik wil ook speciaal André Van Steenbergen bedanken, die al die jaren een plaats heeft gegeven voor de fysieke classeurs in zijn huis. Deze classeurs verhuizen nu naar André Michielsens.

Nu is toch het moment aangebroken om onze oud-voorzitter Gerald en onze oud clubmeester Paul op een gepaste wijze te bedanken, jammer genoeg via ZOOM.

Beste Gerald,

In naam van iedereen willen we u danken voor je voorzitterschap. Jammer dat Corona ertussen gekomen is, want anders zou jouw derde jaar als voorzitter ook memorabel zijn geweest zoals de vorige jaren.

Ondertussen zijn we echt goede vrienden geworden, zeker na onze reis samen naar Argentinië.

Ik heb daar, maar ook hier je levensgewoonten wat beter leren kennen, en we weten dat je graag een glaasje wijn apprecieert.

We weten dat wijnen beter worden met de jaren, maar er zijn ook jaren, zoals dit jaar, die alleen beter worden met wijn…

Daarom zijn Johan Salembier en ik op zoek gegaan naar een geschikte wijn en zijn we terecht gekomen in de beste Italiaanse wijnhandel van Brasschaat, en hebben we gekozen voor de wijn die bij u past.

Geniet ervan.

Beste Paul,

Ook u willen erg bedanken voor de vele jaren dat je u ontfermde over mededeling rond de menu, die ons werd voorgeschoteld, de contacten met de diverse etablissementen waar we met de dames samen vierden, voor de aanduidingen van de plaatsen. We danken u ook voor het opstarten van Proboek, waarmee we steeds op de hoogte worden gehouden van nieuwe boeken.

Ook dank voor de steeds goede en nuttige en erg geapprecieerde raad bij alle activiteiten.

We weten dat je niet echt kiest voor wijn, maar veeleer voor boeken. De tamtam liet ons weten dat je graag het boek van Leopold II wilde hebben, maar om zeker te zijn dat je dat nog niet hebt, hebben we gekozen voor een boekenbon bij de Standaard boekhandel, waardoor je zelf je boeken kan uitkiezen.

Maar voor beiden hebben we toch nog 2 extra cadeautjes.

We vermoeden dat jullie graag een zachtgekookt eitje lusten bij jullie ontbijt, maar dat het kopje van dat ei af halen toch soms een probleem is. Daarom hebben we met een “ei-opener” gezorgd, waardoor je bij elk ontbijt met een eitje aan Probus zult denken, of als je met iemand een eitje te pellen hebt. Je moet het maar proberen. Het lukt perfect.

Het andere cadeau heeft met jullie hobby te maken, nl golf. Voorlopig is het een beetje moeilijk te gaan spelen. Daarom hebben we gezorgd voor alternatieve golfballetjes.…alleen…ze zijn in chocolade.

Alvast: voor allebei in deze coronatijd: nogmaals een welverdiende dank vanuit het nieuwe bestuur en vanwege iedereen, jammer genoeg met een welgemeend ”anderhalve meter knuffelcontact”.

Voor Gerald speciaal herhaal ik zijn leuze, die hij altijd aanhield in Argentinië. Ik ga alleszins proberen zijn goede raad te volgen die hij daar altijd gaf: “ BLIJVEN ASEMEN”

Ik zal deze geschenken bij jullie “ Coronaproof” aan de deur komen afzetten.

Tenslotte: samen met het nieuwe bestuur hoop ik dat we heel spoedig massaal terug kunnen inschrijven op probusao@gmail.com voor nieuwe vergaderingen en activiteiten en uitstappen.

Trouwens, gezien we met onze “jeugdige” groep toch tot de risicogroep behoren, die kennelijk vooraan staat in de volgorde van de vaccinaties (na zorgpersoneel en bewoners van wooncentra), zal dat misschien nog sneller lukken dan gevreesd.

Er wordt voorgesteld om een eerste maal een nieuwe ZOOM sessie te organiseren op maandag 18/01/2021 om 11.00 h. (op 04/01/2021 wordt niets voorzien)

Ik wens, samen met het bestuur, iedereen ondertussen het allerbeste toe, een goede en knusse kerst, een goede nieuwjaarswissel, veel vriendschap, maar vooral een goede gezondheid.

 

Marc Lepoutre

21/12/2020.