“PROBUS” is een vereniging met een benaming afkomstig uit het Engels, – Association of retired PROfessional and BUSiness-people – en werd in 1965 in Groot-Brittannië opgericht door een lid van Rotary Club Caterham.

Wereldwijd overschrijdt PROBUS 4.500 clubs en telt op heden meer dan 350.000 leden. In België zijn er op dit ogenblik 116 clubs met meer dan 4.200 leden.

Probus is een multidisciplinaire vereniging van personen die drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend en die de leeftijd hebben bereikt waarop zij hun maatschappelijke functies grotendeels achter zich hebben gelaten.

Deze personen, met verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging, verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om de onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun postprofessionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip.

Probus Antwerpen Oost is de 24ste club in België en werd gesticht in op 27 oktober 1989 op initiatief van Rotary Club Antwerpen Oost.

Maandelijks worden 2 lunchvergaderingen georganiseerd dikwijls opgeluisterd door een lezing van één van de leden of een gastspreker.

Voor het ogenblik telt de club meer dan 40 leden.